Suomi - Finland 

  

Pidetään huolta, että tulevaisuus ja menestys on ytimeltään ja ominaisuuksiltaan luonnollisen puhtaan suomalaisen ruoan. Tulevaisuus on merkittävä - nyt!

Onko sinun arvokas tuotteesi aidosti ja kokonaan vapaa geenimuuntelusta - GM-free? Entäpä jos rohkeasti jalkautat tuon piilevän, mutta ainutlaatuisen kilpailuetusi yksinkertaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla: Tekemällä sen näkyväksi? Ota yhteyttä, sertifioi ja ala merkitä. Tiesitkö, että geenimuuntelusta aidosti vapaa tuote (ja tuotanto) voidaan sen myötä merkitä tunnistettavasti ja positiivisesti tuotepakkaukseesi tunnusmerkillä: 

Suomi on jo tänään tosiasiassa erikoisasemassa puhtaan ruoan merkittävänä tuottajana. Geenimuuntelusta puhtaat (GM-vapaat / GMO-vapaat) ruokatuotteet ovat ainutlaatuinen ja tuntuva kilpailuetu, jonka merkitys kasvaa: paikallisesti kotimaassamme, EU:ssa ja viennissä koko maailmaan. Kaikki voivat lähteä mukaan ja suunnata menestykseen kokonaan geenimuuntelemattomilla tuotteillaan - ryhtyä toteuttamaan menestystä yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla: 

Ota yhteys, hanki sertifikaatti ja käyttölupa edullisesti ja merkitse tuotteesi markkinoita varten varmasti geenimuuntelusta vapaaksi. Suomessa, EU:ssa ja maailmalla suojatulla, käyttövalmiilla  -tunnuksella voit olla näkyvä ja selkeä osa paikallista ja kansainvälistä menestystarinaa puhtaan, luonnollisen siis erinomaisen ruoan puolesta!

Tämä GM/GMO-vapaata tuotetta ja tuotantoa varten suojattu ja rekisteröity käyttöösi valmis tunnusmerkki siis myönnetään ja lisensoidaan - Suomeen, Eurooppaan ja maailmalle - varmasti (sertifioidusti, ks. alla) geenimuuntelusta vapaisiin tuotteisiisi, kuten elintarvikkeisiin, rehuun ja valmistusprosessissa käytettäviin aineksiin.

 -merkintä kertoo erityisen kilpailuedun: Sertifioituna, tämä tuote on aidosti ja kokonaan vapaa geenimuuntelusta.

Eläinperäisissä tuotteissa tämä Tunnusmerkki kattaa myös tuotannon. Tunnusta voi käyttää vain, kun tuotteeseen jalostettu karja on myös ruokittu alusta asti geenimuuntelusta vapaalla rehulla, täyttäen reilusti kaikki EU:n tiukat vaatimukset tuotemerkinnälle 

Tunnus sopii käyttöön koko tuotantoketjussa: alkutuotannossa, teollisuudessa, kaupassa ja aina 
kuluttajan tekemään  valintaan saakka.

Tuotteet, joissa tämä Tunnusmerkki esiintyy ovat aina luonnollisia ja normaaleja sekä kaikilta geeneiltään että niistä johtuvilta ominaisuuksiltaan - ja lihatuotteessa karjan käyttämä rehu mukaan lukien.

 

FAQ:

Kysymys: Erotunko kilpailussa Suomessa tai maailmalla edukseni?             

Vastaus: Kyllä, Suomessa ja maailmalla: Tuotteen Tunnusmerkillä
 

Kysymys: Ovatko merkityt tuotteet varmasti ja kokonaan vapaita geenimuuntelusta?

Vastaus: Kyllä. Merkillä varustettujen tuotteiden laatu on (1) Tarkistettu (2) Tutkittu (3) Sertifioitu (4) Hyväksytty. (geenimuuntelemattomuuden joustavat varmistamisvaiheet selostettu alla). Lisäksi merkittyä laatua valvotaan.

Kysymys: Miten ja mistä merkinnän saan tuotteisiini eli käyttöluvan (lisenssin)?

Vastaus: Helppoa: kauttamme saa molemmat. Sovitusti ja yksinkertaisesti käymme yhdessä läpi vaiheet 1 - 4 (geenimuuntelemattomuuden varmistus, sertifikaatti tuotteelle ja käyttölupa    -merkille). 

Mottomme on: Asiantuntijamme kertovat miten. Asiakkaasi ja kuluttajat kertovat miksi.Alla kuvataan miten merkin saa Suomessa ja/tai vientä varten käyttöön:

 

 

(1) Tarkistettu.

  

   kertoo, että tuote on 

sertifioidusti geenimuuntelusta vapaa (GM-free).


Tuotteiden merkittävän kilpailuedun ja lisäarvon sekä tuotteiden GM-free -tunnuksen integriteetin perusta on tuotteen geneettisen laadun aidossa tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Tämä alkaa riittävän tuotetiedon tarkistamisella ja vahvistamisella. 

Tarkistaminen luo pohjan aidosti GM-vapaalle laadulle. Tietojen tarkistaminen on tuotteen laadun ja taatun luotettavuuden kulmakiviä. Tarkistamisessa viestitään aiotun GM-FREE! -tuotteen ominaisuuksista tuotteen valmistajan ja tarjoajan kanssa. Tuloksena on tarkistamista varten tarpeellisten tietojen saanti tuotteesta, mukaan lukien asiakirjat ja tiedot ainesosien geenimuuntelusta vapaasta alkuperästä ja lähteistä sekä valmistusprosessin GM-vapautta varmentavista yksityiskohdista.

Tarkistaminen kattaa tuotantoketjun alusta lähtien, eli siemenistä ja tuotantoprosessista tai rehusta ja kasvattamisesta aina tuotteen pakkaamiseen saakka mahdollista sertifioitua merkitsemistä varten.

Alkutuottajille tarkistamisprosessi on usein yksinkertaisempi ja suoraviivaisempi verrattuna prosessoitujen tuotteiden geneettisen tuotetiedon tarkistamiseen.


 

(2) Testattu.

  

Testaus luo toisen pohjan tuotteen GM-vapaan laadun selvittämiselle. Testaaminen täydentää tarkistamisen. Jatkuvan luotettavuuden vuoksi näitä tarkistamista ja testaamista tehdään myös myöhemmin valvontavaiheessa.

Testaus tarkoittaa, että tuote tutkitaan GM/GMO -jälkien havaitsemiseksi geenimuuntelun havaitsemiseen sertifoidun laboratorion toimesta. Vain tuote, joka läpäisee testauksen tiukat GM-vapauden raja-arvot alittaen voi edetä tuotteen GM-vapaan laadun sertifioimiseen ja tulla hyväksytyksi  -merkintää varten.(3) Sertifioitu.

    
  kertoo, että tuote on 
 
sertifioidusti geenimuuntelusta vapaa (GM-free).Kun tuote on läpäissyt tarkistamisen ja testaamisen vahvistaen tuotteen olevan laadultaan kestävästi GM-vapaa, tuote on valmis sertifioitavaksi.

Sertifiointi
myönnetään tuotteelle. Sertifiointi kattaa ne tuotelinjalta valmistuneet tuotteet, joita koskevat samat perusteet kuin tarkistus- ja testausvaiheet läpäissyt tuote.  Aidon  -sertifikaatin voi myöntää ja allekirjoittaa vain merkin autenttinen sertifioija. Autenttinen sertifioija on -merkin haltijan kirjallisesti valtuuttama yritys (Nutrisano).(4) Hyväksytty.

 

Hyväksytty käyttölupasopimus (lisenssi) -merkin käyttämiseksi solmitaan sertifioituja tuotteita varten, tarkoittaen tässä tuotteita, jotka ovat (1) tarkistuksen, (2) testauksen ja (3) sertifioinnin todentamina ja varmentamina aidosti vapaita geenimuuntelusta (GM-vapaita).
 
Hyväksytty käyttölupasopimus (= the Approved License Agreement = ALA) yksinkertaisesti määrittelee käyttöehdot, mukaan lukien maat/alueet, joihin käyttölupa on saatu, sekä rahamääräiset seuraamukset sopimuksen rikkomisesta, siltä varalta, että tiukat raja-arvot ylittäviä jälkiä geenimuuntelusta (GM) löytyisi -merkillä varustetusta tuotteesta valvonta-aikana, joka alkaa solmitun käyttölupasopimuksen voimaantulosta. Valvontasuunnitelma ja ennalta sovitut seuraamukset ovat olennainen osa sertifioitua GM-vapautta.

Käyttölupasopimuksen solmii ja hyväksyy (= GM-FREE! Authorized Entity = GMFAE), joka on -merkin haltija.


 

Hanki se Nyt!                        
...ja vapauta tuotteesi tärkeä potentiaali.  -tuotemerkki on ainoa geenimuuntelemattoman sertifioidun laadun rekisteröity tavaramerkkitunnus koko Euroopan Unionissa (Rek.nro 009557604)! Merkin käyttö tarjoaa tärkeille, korkealaatuisille - geeneiltään ja niiden perusteella myös ominaisuuksiltaan luonnollisille - tuotteillesi ainutlaatuisen kilpailuedun erottua sekä paikallisessa, EU-laajuisessa että kansainvälisessä kaupassa, sekä tuonnissa että viennissä - liiketoimintasi laajuudesta riippumatta. -merkki on yhtä sopiva niin paikallisille alkutuottajajille, PK-yrityksille, kansainvälisille yhtiöille kuin valtiollisten organisaatioiden käymään kauppaan. 

Ja mikä tärkeintä - tämä sertifioidun laadun tunnus on sopiva ja täysin valmis lisäarvon tuoja juuri Sinun Yrityksesi Geenimuuntelusta Vapaille Tuotteille!

Asiantuntijamme toimivat yhteistyössä kanssanne merkin käytön aloittamisessa kaikille tuotteillesi, joissa on luonnolliset geenit. Ainutlaatuinen kilpailuetusi alkaa näkyä, tuntua ja toteutua, kun luonnollinen geenimuuntelemattomuus voidaan yhdellä vilkaisulla löytää sertifioidun laadun merkillä 


Tiesitkö, että sertifioidun merkin käyttö on mahdollista aloittaa nopeasti?
Jopa viikossa!

Ota yhteys asiantuntijoihimme, jotta saat kilpailuedun käyttöösi ja kuluttajienkin kaipaaman merkin tuotteisiisi sujuvimmin.

Lähetä sähköpostiasi:
nutrisano@gm-free.info tai täytä ja lähetä yhteydenottolomake sivulta "Contact Us"          
                                    

 
Yhteistyöterveisin,

 Oletko LinkedIn:ssä? - Liity ryhmäämme GMO Free food lovers
 osoitteessa: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3121385&trk=anet_ug_hm 

 
* *